De styrkede pædagogiske læreplaner

SIDEN ER VED AT BLIVE LAVET

Jeg arbejder ud fra de styrkede pædagogiske læreplaner, hvilke er med til at sikre at jeg kommer omkring alle områder i barnets udvikling.

1. Alsidig personlig udvikling

2. Social udvikling

3. Kommunikation og sprog

4. Krop, sanser og bevægelse

5. Natur, udeliv og science

6. Kultur, æstetik og fælleskab

Jeg skal arbejde med et etableret læringsmiljøer hele dagen. Det vil sige at jeg skal danne læringsmiljøer der gennem lege , aktiviteter og daglige rutiner, gir børnene mulighed for at trives, dannes, lære og udvikler sig.

Det gør jeg ved følgende:

- At vi har faste rutiner, det gør børnene trygge og så ved de havd der skal ske. Fx vores samling, borddækning, faste pladser ved bordet og i bilen, fast rytme ved bleskift (pottetræning), putning mm.

- Børnene er så meget med til hverdagens gøremål som muligt, da det styrker deres selvhjulpenhed, og selvtillid. Fx Borddækning, tøj af og på, bage boller mm På den måde lærer de sig selv bedre af kende, vi snakker om hvad vi gør (de får trænet sproget) og de oplever fælleskab, samarbejde og den gode oplevelse ved at ting lykkes.

- Legen er rigtig vigtig for børns trivsel og læring, den fylder derfor meget i vores hverdag. Vi leger meget både ude og inde, alt efter vejr og vind. Jeg ser på børnene, på hvad de har brug for. Jeg er meget på gulvet/jorden med børnene, så jeg står til rådighed efter behov. Jeg deltager også i børnenes lege og griber deres oplevelser og ideer.

1. Alsidig personlig udvikling

Den aldsidige personlige udvikling sker meget i legen. Men deres personlige udvikling sker også i mødes med hinanden og den måde jeg møder børnene på. Derfor er det så vigtig at møde børnene der hvor de er, lade dem føle sig set, hørt og respekteret. 

Men alsidig personlig udvikling er også at lære at vente på tur, hjælpe hinanden, at klarer at der blir stillet krav, at lærer at aflæse følelser hos andre, samarbejde mm.

Derfor er det også en naturlig del af hverdagen at vi hjælper hinanden, at de skal vente på det er deres tur, at der blir stillet krav(om fx at hjælpe med borddækning) mm. 

Det gør vi ved følgende:

- Jeg støtte børnene i at hjælpe hinanden i fx at ta tøj på, få samlet puslespillet eller at få båret spanden med sand på i sandkassen. Det gør jeg ved at sætte odr på børnene føelser og behov samt at vejlede børnene i hvordan de kan hjælpe hinanden.

- Vi øver os i at sidde stille og vente på tur ved f

- Jeg stætte børnenei at selvhjulpenhed og samarbejde

2. Social udvikling

Seneste kommentarer

08.05 | 20:42

Hej Pernille
Jeg kan simpelthen ikke se din besked nogle steder, vil du skrive den på annesboerneoase@gmail.com
Anne

08.05 | 06:40

Har skrevet en besked har du set den❤️

11.02 | 18:05

Jeg har sendt dig nogle mails, men er i tvivl om de er kommet igennem. Har du modtaget noget? Vh. Nynne (Anker)

Hej Anne

04.11 | 11:05

Hej Sanne
Der er desværre først en ledig plads 1/9-2021. Men I er velkommen til at blive skrevet på ventelisten, så kontakter jeg jer, hvis der blir en ledig plads😊

Del siden